و اما در رابطه با ذكر: دوستي مي‌گفت من در زمينه ذكر بسيار كتب مختلف (خطي – قديمي و..) خواندام و اذكاري را كه ميگويم اذن استاد نميخواهد و خطري ندارد ولي اذكار ديگر خطر ناك هستند.

هر ذكري مانند دارو است زياد آن مضر است كم آن هم اثر خود را ندارد و ما اذكاري را بيان ميكنيم كه اجازه آنرا علما براي عموم داده باشند.

1.و در رابطه با مدتي كه مشغول به اذكار است بايد لبنيات كم بخورد لا اقل يك روز در ميان بخورد و گوشت نيز كم بخورد لا اقل صبح و شام گوشت نخورد و اگر پدر و مادت تو را به خوردن لبنيات و ... امر نمودند اگر با صحبت نرم آنها را قانع نتوانستي بكني بايد به حرف آنها گوش دهي زيرا گوش دادن به حرف پدر و مادر از لبتيات كم خوردن اثرش بيشتر است.

2.ذكر بدون مراقبه فايده ندارد حتي اگر حال هم بياورد زيرا اين حال دوام نخواهد داشت.

3. ذكرها را بايد هر روز به بگويي و يك روز اين ذكر و روز ديگر سراغ ذكر ديگر نروي زيرا اينگونه اثر ندارد.

1. اعظم اسماء خداوند (حي و قيوم) است و  در طول شبانه روز بايد تكرار شود و بعد از دعوت نبايد گفتن اين ذكر را قطع كرد و اما دعوت اين ذكر به صورت ذيل است.

180 روز و در اين مدت با مردم كم اختلاط كند  و كم خوردن را پيش گيرد و پيوسته روزه و با وضو باشد(منظور از پيوسته روزه به نظر من در اين مدت زياد روزه بگيرد روزه گرفتن 180 روز بسيار مشكل است و شايد درست هم نباشد) و تا ميتواند در خلوت تكرار كند  و بيشتر در وقت سحر ذاكر باشد و شرايط ديگر بر خاتم نقره نقش كند(بر خاتم نقره نقش كردن و در دست كردن اثر دارد ولي نه اينكه بر نقره نقش نكني اثر نبيبي) كه از بركت اين اسماء كار او به جايي ميرسد كه بر هر مرده دل نظر اندازد به شفقت دل او زنده گردد  و از نفس او بيمار شفا يابد و چوب خشك به نفسش ميوه دار گردد و حالات عجيب و غريب كه بايد پنهان دارد آنرا و عدد تكسير كبير اين دو اسم 3816 است و اگر نتواند  اينعدد را بيش از طلوع آفتاب تا برآمدن آفتاب بگويد از برامدن آفتاب تا استوا يك عدد تكسير(3816) و نماز پيشير تا نماز شام يك نوبت و از نماز شام تا وقت خواب يم نوبت كه در طول شبانه روز 3 عدد تكسير بخواند و بهتر است اينگونه بگويد (( يا حَيُّ يا قَيّوم ))  و معني را در خاطر بگذراند تا زود اثر كند.          

2.(( لا اِلهَ اِلاّ اَنْت سُبْحانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظالِمين)) كه بهترين اذكار است و براي پاره كردن حجابها و نورانيت دل هنگام فراقت مثل راه رفتن تكرار اين ذكر و گذراندن معني آن از سر است و اگر تا يك سال در سجده مداوت شود به تعداد 400 بار (هرچه بيشتر بگويي بهتر است) براي باز شدن چشم برزخي و موجب تجرد روح از جسم و اتصال به ارواح است.                                   

آية الله كشميري تعداد اين ذكر را 400 بار . و كساني كه ميخواهند به مرتبه كمال برسند3000 بار و فرمود به خدا قسم بعد از اين راهي نيست ((يعني اگر تو يك سال در سجده اين ذكر را بگويي بعد از اين راهي است سرازيري كه ديگر سخت و مشكل براي تو نيست سلوك الي الله)                    

بهتر است شب و هنگام خلوت تكرار كني و خود را در زندان طبيعت و كثرت بيبني و معني آنرا از سر بگذراني و به اين معني نيز توجه داشته باشي اينگونه كه ((پاكي تو اي خدا كه ظلم كني  من خودم به خودم ظلم كردم و نفسم را در اين مهالك قرار دادم))

3. ذكر ((لا اله الا الله)) كه علامه طباطبايي فرموده اند تا 40 روز به طرف صبح با توجه تام مرتبه 1000بگويي كه حس و حال بندگي از اين راه به دست مي آيد.

4. نمازي است كه امام رضا (ع) فرموده است :هر كه نيمه شب برخيزد وضو سازد و دو ركعت نماز بخواند و دست ها را به سوي آسمان بلند كند و 100 مرتبه بگويد (يا حق) و به اين نمايد هر شب دل او نوراني گردد و صفاي باطن و جلاليت قب به جايي رسد كه ضمير مردم بر وي منكشف گردد.

5. امام رضا (ع) فرموده است:در وقت زوال هر كه 170 بار بگويد (القدوس) دل وي صاف گردد و از شر نفس و وسوسه شيطان امان يابد.

 6. امام رضا (ع) فرموده است: هر سالك كه قبض بود و فتح نشود در رياضت و طالب مراتب است به اين اسم مداومت نمايد ابواب سير وسلوك بر وي منكشف ميگردد (( المجيد)).

گفتن اسماء چند نوع است كه نوع اول اين است كه گوي مثلا (المجيد) و نوع بعدي كه بهتر است و زودتر نتيجه ميدهد اين است كه بگويي مثلا‌(يا مجيد)

7. امام رضا (ع) فرموده است: هر كه بعد از غسل 100 نوبت بگويد بر باطنها مشرف گردد.

حتما بايد هنگام گفتن ذكر معني آنرا از سر بگذراني.

8. امام رضا (ع) فرموده است: هركه نفس اماره بر وي غالب باشد  و بخواهد انرا مطيع كندبه وقت خواب هر دو دست را به سينه گذارد و 100 نوبت بگويد ((يا مميت)) و بعد آنقدر بگويد تا خوابش ببرد حق تعالي نفس او را مطيع گرداند.

اين اذكار با يك شب گفتن زياد اثر ندارد بايد هر شب و حد اقل تا 40 شبانه روز مداومت كني.

9. ذكر (الحليم) اگر كسي بعد نمازها مداومت كند  82 مرتبه بگويد از خوي بد مثل حسد كبر بخل پاك گردد.

10. «يا تَوّابُ» و اگر كسي را وسوسه شيطان تفرقه رساند و حضور قلب در عبادات نتواند بكند، در ميان فرض و سنّت نماز صبح 100 بار بخواند تا از آن بليّه نجات يابد. و خداوند دل او را نور معرفت مي‌دهد. و اگر مداومت كند از اهل قلوب شود.

11.بعد از نماز صبح جهت صفاي قلبي 267 مرتبه ذكر ((يا نور )) رابگو.

12. به مدت 40 روز هر روز 41 مرتبه «ياحَيُّ يا قَيّومُ لااله‌اِلّا اَنْتَ اسْئَلُكَ اَنْ تُحْييَ قَلْبي بنور مَعرفَتُكَ يا الله» كه دل را پاك و قلب را پاك مي‌كند از كدورتها.

13. خواندن 100 مرتبه سوره قدر در شب جمعه و 100 مرتبه در عصر جمعه كه بسيار در دل انسان اثر دارد و دل را نرم ميكند و باعث حب و كين در راه خدا ميگردد.

14. سوره انا فتحنا براي رفع حجب موثر است.

15. خواندن سوره انا فتحنا بعدد اسم جهت رفع غرور و باز شدن صدر اگر به عدد اسم نتوانستي لا اقل هر روز يك بار را ديگه بخوان.

16- ايه الکرسي –توحيد – قدر – حمد

 

که هر کدام از آنها خواصي دارد که سالک مي تواند بر حسب توانايي انجام دهد. مثلا ايت الکرسي هر چه ورد کند موجب مکاشفات قراني ميشود و خيلي خواص ديگر – توحيد روزي 1000 بار بخواند بجهت آسان  شدن امور دنيوي، زياد شدن يقين ،نوراني شدن قلب و زياد شدن رزق هر روز ورد کند – قدر روزي 1000 بار معنويت بسيار عجيبي مي آ ورد، پاک شدن قساوت از قلب، پاره شدن حجابهاي چشم و خيلي خواص عجيب ديگر هر روز ورد کند.

((نقل قول از راديو جوان: 14/10/88:  (امام صادق عليه‌السلام فرمودند هر كس سوره حمد، توحيد، قدر و آيت الكرسي را بخواند و رو به قبله دعا كند خداي عزوجل دعايش مستجاب فرمايد))

حمد: هفتاد بار خواندن و هديه کردن به پيامبرو ائمه جهت برداشتن سدها و انحرافات فکري و عملي در سير الي الله , سالک و عنايات عجيب.

17.لا اقل خواندن زيارت جامعه كبيره هر هفته.

18. خواندن زيارت عاشورا هر روز.

19.عدد اسمت را با اسم الله كه (66)  است بعلاوه نمايد و آيه الکرسي  بخواند به نيت محبت با خداوند باريتعالي حداقل ماهي يك بار را بخوان

20. روزانه كمتر از 50 آيه قرآن مخوان.

21. ذكر حيات عقلها كه معروف است را زياد تكرار كن هر چه بيشتر بگويي بهتر است و از يك اريعين كمتر بگويي فايدا ندارد: (( يا حيُّ يا قَيوم. يا مَنْ لا اِله اِلا اَنت))

22.عدد اسم الم انشرح لک صدرک ماهي يکبار جهت شرح صدر.

23. صلوات زياد فرستادن مخصوصا بهد از نماز عصر به صورت ( اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم)

24. ذكر ( لا حول و لا قوة الا با الله) براي رفع ريا عالي است.

25. دعاي يستشير هر صبح شام بسيار اثر دارد.

26. واما در رابطه با اسم اعظم:

از حضرت رضا عليه السلام ـ روايت است كه: «بسم الله الرّحمن» نزديكتر است به اسم اعظم خدا از سياهى چشم به سفيدى آن2 و در «مجمع البيان» (در تفسير سوره حشر) روايت شده است از حضرت رسول اعظم صلّى الله عليه و آله ـ كه: اسم اعظم در شش آيه آخر سوره حشر است.

همچنين در «الكلم الطيّب» براى اسم اعظم نشانه هايى ذكر فرموده و مى گويد كه اسم اعظم در پنج آيه از پنج سوره قرآن: بقره، آل عمران، نساء، طه و تغابن مى باشد.3

بعضى ديگر گفته اند: «الحي القيّوم» اعظم اسماء حسنى است.

و در «مصباح»، كفعمى فرموده است: دعاى «جوشن كبير»، «مشلول» و «كميل» از دعاهايى است كه وجود اسم اعظم در آنها روايت شده است.

و در بعضى روايات ديگر از حضرت رضا عليه السلام ـ روايت شده است: «العلى العظيم» اسم اعظم است; چون خداوند اعلى بر همه چيز، اعظم از هر چيز است.4

«صدوق» در «ثواب الاعمال» از حضرت صادق عليه السلام ـ روايت فرموده است كه: اسم اعظم خدا در سوره «فاتحة الكتاب» به طور پراكنده وجود دارد; يعنى حروف آن، همه در اين سوره است.5

ورود در اين راه به قصد كسب قوّه و قدرت و استفاده از آثار اسم اعظم براى مقاصد دنيوى و اين كه به واسطه آن به دست شخص، عجايبى اظهار شود، خود باعث حجابى مى شود بين انسان و خدا و سبب كدورت باطن و منافى با اخلاص و صفاى قلب است.

و نيز ((الله الصمد)) بي شك اسم اعظم است.

ولي باز بهترين اذكار ذكر ((يا حي يا قيوم)) و ذكر يونسيه است.

 

 

در مورد ذكر يونسيه: يكي از خواص مهم اين ذكر فرموده خداوند متعال است آنجا كه ميفرمايد (نجيناه من الغم) آية الله كمپاني فرموده است نجات از غم هيچ زماني حاصل نميشود مگر حب دنيا در دل انسان نباشد پس در واقع فرموده (نجيناه من الغم) همان خارج كردن حب دنيا از دل است و اين ذكر مثل ذكر شريف (لا اله الا الله) سنگين نيست كه هركس توان آن را نداشته باشد و خود اين ذكر باعث فقر نميشود و علت فقري كه ميگويند ممكن است اين باشد كه انسان با گفتن اين ذكر حب دنيا از دلش خارج شود در اينصورت كمتر به دنبال دنيا ميرود و در اينصورت باعث فقر ميشود و هيچ يك از عرفا براي اين ذكر خواص سنگين مثل فقر و.... ذكر نكرده اند و فرموده اند همه ميتونند آن را بگويند و عوارضي ندارد مگر (كل احمد آقا) كه فرمود مدامت كند هر كه بر ذكر يونسيه و با تمام وجود بگويد و مردانه پاي حرفي كه ميزند بايستد خداوند او را در دريايي از فشارها و رياضت ها رها ميكند تا ظرف وجودش را از خودش لبريز كند و همانطور كه گفتم فقط (كل احمد آقا) معتقد است اين ذكر اين خواص را دارد و بيشتر علما به اين ذكر سفارش ميكنند و عددي كه براي اين ذكر فرموده اند 400 ، 1000 ، 3000 ، 4000 ، 7000 مرتبه است ولي 400 مرتبه براي همه است و آية الله قاضي فرموده در كنار اين ذكر بايد قرآن خوانده شود و بهترين موقع اين ذكر از نماز عشا تا اذان صبح ميباشد.
در مورد ذكر (لا اله الا الله): هيچ ذكري به پاي اين ذكر نميرسد و در روايت آمده در روز قيامت مردم دوست دارند به دنيا برگردند و يك (لا اله الا الله) بگويند و متأسفانه اشتباهي كه ما ميكنيم اين است كه اگر الان يه تسبيح (لا اله الا الله) بگيم فقير ميشيم ولي اين طور نيست و علامه حسن زاده فرموده اگر سالكي بدان! طي مراحل و قطع منازل جز به گامهاي نفي و اثبات ميسر نيست و اين معني جز در كلمه (لا اله الا الله) يافت نميشود اهل الله گفته اند هيچ نوع از انواع اذكار و عبادات در ترقي درجات و مقامات معنوي اثر اين كلمه طيبه را ندارد (پايان سخن علامه) و نيز علامه طباطبايي فرموده 1000 مرتبه در طرف صبح (بعد از نماز صبح بهتر است) ذكر (لا اله الا الله) تا 40 روز و در ادامه فرمود حال بندگي از اين راه به دست ميآيد (پاپان سخن علامه) حداقل اين ذكر در روز 100 مرتبه است و عدد اين ذكر 1200 مرتبه است و عدد كبير اين ذكر 7000 مرتبه است و اگر ميخواهي اين ذكر را متعادل كني بايد همراه با آن ذكر (استغفار) را بگويي كه آنرا متعادل ميكند و در قرآن آمده (لا اله الا الله) و ( استغفار) بهترين عبادت هستند و به نظر من فقري كه علما ميگويند فقري نيست كه بروي گوشه خيابان گدايي بلكه كمي روزي است و اگر از اين ذكر ميترسي به حرف (كل احد آقا) گوش كن كه فرمود صلوات اعظم اذكار است و اين ذكر چكيده ذكر (لا اله الا الله) است و همان خاصيت را نيز دارا ميباشد ولي با اين تفاوت كه صلوات با پنبه سر ميبرد(يعني احساس عوارض مثل فقر و...نميكني) ولي (لا اله الا الله) با شمشير.

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۰۵ساعت   توسط محمدعلي  |